Administrativní správa budov a nemovitostí

  • Evidence nájemců (vlastníků) jednotek
  • Roční vyúčtování záloh na služby
  • Předpis zálohových plateb za služby
  • Evidence plateb od nájemců (vlastníků), upomínání neplatičů
  • Evidence a kontrola faktur a jejich úhrada
  • Příprava podkladů o finančním hospodaření
  • Vedení účetnictví
  • Organizace členských schůzí
  • Příprava dokladů pro převod bytů do OV
  • Pasportizace bytů, domů, nebytových prostor, pozemků
 
Partneři | Odkazy LUMAL | Odkazy Bejčák | Odkazy Roman | Výměna odkazů