Elektronická ostraha objektů

Pult centrální ochrany

Slouží k monitorování přenášených signálů z elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Výstupy ze systému jsou přenášeny po GPRS, telefonní lince nebo GSM. Nadále jsou zpracovány speciálním programem, který umožňuje mít podrobný přehled o stavu střeženého objektu. Po vyhodnocení příslušného signálu se vyrozumí - dle smluvních podmínek: zákazník, oprávněná osoba, policie či havarijní služba nebo se vydá pokyn zásahové jednotce k provedení předepsaných činností.

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

Základním kamenem každého systému EZS je ústředna. Zpracovává signály od detektorů, vyhodnocuje je a předává poplachový signál vnější či vnitřní akustické a optické signalizaci, pultu centrální ochrany (PCO) nebo například fyzické ostraze. Jednotlivé typy ústředen se liší rozsahem (od 4 do 500 zón), zařazením do bezpečnostní kategorie a vybavením.

Pohyb osob v chráněném objektu, otevření oken a dveří, rozbití skleněných ploch, požár nebo únik vody či plynu sledují detektory. Pracují na různých principech a jsou konstruovány tak, aby vždy spolehlivě zaznamenaly poplachový stav při maximální odolnosti proti falešným poplachům. Jejich kombinací se zvyšuje bezpečnost objektu. V kombinaci s fyzickou ostrahou je zejména u rozsáhlých objektů možné využít prvky perimetrické ochrany například pro střežení hranic pozemků.

Moderní elektronický systém nabízí možnost provádět kontrolu zakódování objektu v určitou hodinu dle přání zákazníka. Dále je možno zasílat výpisy došlých zpráv z PCO, kterými lze provádět kontrolu příchodů a odchodů zaměstnanců. Náš PCO přijímá všechny moderní formáty přenosu, včetně rychlých formátů SIA a Contact ID a přenosů SMS a je monitorován odbornou obsluhou 24 hodin denně.

 
Partneři | Odkazy LUMAL | Odkazy Bejčák | Odkazy Roman | Výměna odkazů