Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha - proč ji provádět

Fyzická ostraha objektů je snad nejvíce používaný způsob ochrany prostor. Lidský faktor vnáší do režimu ochrany prvek nahodilosti a nastavuje tak celý režim ostrahy objektů na vyšší úroveň. Fyzická ostraha objektů tvoří jeden z hlavních pilířů činnosti naší bezpečnostní agentury. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem se portfolio našich služeb neustále rozšiřuje a zkvalitňuje.

Fyzická ostraha objektů je prováděna zaměstnanci bezpečnostní agentury. Naši strážní jsou pečlivě prověřováni, musí mít čistý trestní rejstřík a splňovat fyzická kritéria. Ostraha objektů je většinou prováděna buď v agenturních uniformách, nebo i v civilu podle přání zákazníka.

Fyzická ostraha objektů – účel

Základním účelem fyzické ostrahy je ochrana zdraví a majetku našich klientů před negativními vlivy, které by mohly narušovat bezproblémový chod střeženého objektu a předcházení rizikových situací. Provádíme vnější i vnitřní ostrahu objektu včetně parkovišť a na žádost klienta i bezprostředního okolí. Fyzická ostraha objektu obnáší pravidelné obchůzky našimi pracovníky, zajišťuje kontrolu pohybu osob a vozidel, vchod do budovy a pravidelným zápisem monitoruje vjezd a výjezd vozidel do a z objektu. Na přání klienta jsme schopni zajistit pracovníka s jazykovými znalostmi a na vnější ostrahu psovoda se psem. Váš objekt zajistíme po dobu 24 hodin denně dle podmínek smluvených ve směrnicích.

Zajistíme vnější i vnitřní fyzickou ostrahu objektů. Služby jsou prováděny dle pečlivě vytvořené objektové směrnice. Fyzická ostraha zaručí bezpečnost vašeho objektu před nežádoucím vniknutím do objektu, krádežemi nebo cíleným ničením majetku. Bezpečnostní ostraha zajišťuje vchod do budovy a pravidelnou kontrolu vjezdu a výjezdu automobilů do a z objektu, včetně záznamu do knihy příjezdu a odjezdu. Bezpečnost objektu je rovněž zajištěna pravidelnými obchůzkami pracovníky ostrahy, kteří jsou kontrolováni čipovým systémem, jejichž výpis je pravidelně předkládán klientovi. Na přání klienta zabezpečují noční ostrahu psovodi se psy, vycvičenými k tomuto účelu.

Naši zaměstnanci

Všichni zaměstnanci naší bezpečnostní agentury jsou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce a zdravotního minima pro poskytnutí první pomoci. Podrobují se povinným školením se zaměřením na to, aby výkon jejich ostrahy byl prvořadě vždy v souladu se zákonem.

Obchůzkový systém jako kontrolní mechanismus

Na přání klienta instalujeme obchůzkový systém v reálném čase, který umožňuje okamžitou nebo zpětnou kontrolu výkon strážní služby.

 
Partneři | Odkazy LUMAL | Odkazy Bejčák | Odkazy Roman | Výměna odkazů