img01b.jpg, 13kB

Technická správa budov

  • Zajištění běžné údržby a oprav
  • Periodické kontroly a revize (elektřina, plyn, komíny, výtahy, atd.) dle platných předpisů
  • Sjednávání smluv s dodavateli (voda, energie, odvoz odpadu, pojištění, atd.)
  • Evidence vodoměrů, odečet spotřeby TUV, SV
  • Vedení technické dokumentace objektů
  • Řešení havarijních stavů
  • Řešení problematiky PO a BOZP